Hai mẹ con cùng khoái bú nút buồi của anh trai nhà giàu xăm trổ

#1 Zoom+
120

gã chồng, nên còn lòng vòng … Còn anh bắt em Ngọc Phượng, Ngọc Điệp hay em nào ngủ đêm nay, đâu được Tài phú phải ăn “đồ thừa”, ăn sau cùng. Trong lúc anh chủ vui vẻ anh phải canh phòng, hay cho cô hầu cận, anh kêu phải có mặt.. Vợ chồng Phong Uyển My đi ngang qua trước mặt Tài phú. My em lại đây vén áo lên mau, vì Phong và Tài phú quen thân nên họ xưng hô tự nhiên như anh em ruột. Ông kê tai vô bụng Uyển My nghe tim thai nhi…

Xem thêm